Dorota Grabowska

Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej ukończone w 1988 roku uzyskaniem tytułu magistra inżyniera Budownictwa Lądowego.

Studia podyplomowe – Roczne Studium Menadżerskie w Białostockiej Szkole Biznesu 1994/1995r.

ComputerLand S.A. Oddział Białystok -Kierownik Działu Marketingu od 1995r.

Państwowa Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami 03.01.2002r.

Wspólnik w firmie GRABOWSCY Nieruchomości s.c. od 2002r.

Samodzielna działalność gospodarcza w firmie DOROTA GRABOWSKA NIERUCHOMOŚCI od 2012.