Podstawą współpracy z firmą DOROTA GRABOWSKA NIERUCHOMOŚCI jest Umowa pośrednictwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest art. 180 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. O gospodarce nieruchomościami (wraz z późniejszymi zmianami), który mówi, że „ Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Co należy zrobić, aby KUPIĆ nieruchomość przy współpracy z biurem?

Co należy zrobić, aby SPRZEDAĆ nieruchomość przy współpracy z biurem?

Umowy pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości