Umowa pośrednictwa typu otwartego.

Jest to rodzaj umowy, w ramach której poszukiwanie potencjalnego nabywcy odbywa się zarówno przez biura pośrednictwa, którym klient zlecił sprzedaż nieruchomości, jak i przez samego klienta. Ten rodzaj umowy nie pozwala pośrednikowi, między innymi na publikowanie pełnego wizerunku oferowanej nieruchomości. Zdecydowanie wpływa to niekorzystnie na czas jej sprzedaży, gdyż ogranicza możliwość ukazania szczególnych walorów oferowanej nieruchomości, już na etapie opracowania reklamy.

Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności.

Jest to rodzaj umowy, w ramach której właściciel nieruchomości (lub jego pełnomocnik) zleca poszukiwanie potencjalnego nabywcy tylko jednemu Pośrednikowi. Taki rodzaj współpracy jest zdecydowanie efektywniejszy, gdyż pozwala między innymi na podjęcie szerszych działań marketingowych ułatwiających sprzedaż. W ramach takiej umowy Pośrednik, któremu powierzono nieruchomość, podejmuje współpracę z innymi Pośrednikami i dzięki temu informacja o ofercie dociera do większej liczby potencjalnych klientów. Również zakres obowiązków Pośrednika, wynikający z umowy objętej klauzulą wyłączności, jest szerszy niż w umowie typu otwartego, co zdecydowanie wpływa na efektywność sprzedaży.