Po pierwsze ZGŁOSIĆ  OFERTĘ.

W tym celu należy:

  • skontaktować się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numery telefonów: 504 17 18 29, (85) 307 09 09, (85) 744 80 02,
  • lub spotkać się osobiście w siedzibie biura w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1 lok 11 na I piętrze
  • Lub wypełnić formularz

Wówczas umówimy się w dogodnym dla Państwa terminie na terenie nieruchomości zgłaszanej do sprzedaży. Na miejscu wykonamy jej opis, sfotografujemy oraz ustalimy cenę ofertową sprzedaży. Sprawdzimy również stan prawny przedmiotowej nieruchomości w oparciu o odpowiednie dokumenty.

Po drugie PODPISAĆ z nami UMOWĘ POŚREDNICTWA.

Podstawą współpracy z biurem jest podpisanie umowy pośrednictwa. Współpraca  z nami daje możliwość sprzedaży Państwa nieruchomości przez profesjonalne białostockie biura nieruchomości z długoletnim doświadczeniem, działające w systemie sprzedaży LIDER HOUSE - Sieć Biur Nieruchomości. Jedna umowa -  sieć biur poszukuje klienta.

Po trzecie UDOSTĘPNIĆ nieruchomość do prezentacji.

Prezentacja Państwa nieruchomości odbywa się  zawsze w obecności pracownika biura nieruchomości, który wcześniej ustali z Państwem termin spotkania. Na bieżąco informujemy Państwa o złożonych ofertach kupna, organizujemy oraz uczestniczymy w ustaleniach warunków transakcji.

REKLAMA nieruchomości NALEŻY DO NAS.

Zgłoszona do sprzedaży nieruchomość wprowadzana jest w ciągu 2 dni roboczych do internetowego systemu wymiany ofert i jest dostępna na stronie: www.lh.org.pl oraz na www.grabowskanieruchomosci.pl. Umieszczana jest również w ogłoszeniach prasowych oraz internetowych naszego biura.


PRZYGOTOWANIE i przeprowadzenie transakcji oraz ROZLICZENIE i wydanie nieruchomości również NALEŻY DO NAS.

Gromadzimy dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, przekazujemy notariuszowi uzgodnione przez strony warunki sprzedaży, jesteśmy obecni przy zawarciu aktu notarialnego oraz przy wydaniu nieruchomości. Rozliczamy Państwa nieruchomości między innymi z dostawcami mediów, ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.    

Umowy pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości

Umowa pośrednictwa typu otwartego.

Jest to rodzaj umowy, w ramach której poszukiwanie potencjalnego nabywcy odbywa się zarówno przez biura pośrednictwa, którym klient zlecił sprzedaż nieruchomości, jak i przez samego klienta. Ten rodzaj umowy nie pozwala pośrednikowi, między innymi na publikowanie pełnego wizerunku oferowanej nieruchomości. Zdecydowanie wpływa to niekorzystnie na czas jej sprzedaży, gdyż ogranicza możliwość ukazania szczególnych walorów oferowanej nieruchomości, już na etapie opracowania reklamy.

Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności.

Jest to rodzaj umowy, w ramach której właściciel nieruchomości (lub jego pełnomocnik) zleca poszukiwanie potencjalnego nabywcy tylko jednemu Pośrednikowi. Taki rodzaj współpracy jest zdecydowanie efektywniejszy, gdyż pozwala między innymi na podjęcie szerszych działań marketingowych ułatwiających sprzedaż. W ramach takiej umowy Pośrednik, któremu powierzono nieruchomość, podejmuje współpracę z innymi Pośrednikami i dzięki temu informacja o ofercie dociera do większej liczby potencjalnych klientów. Również zakres obowiązków Pośrednika, wynikający z umowy objętej klauzulą wyłączności, jest szerszy niż w umowie typu otwartego, co zdecydowanie wpływa na efektywność sprzedaży.